אופציות לגבי דרכים לניתוח פסקי דין

חברים יקרים,

ניתוח פסקי דין הוא חלק מאד חשוב מעבודה של סטודנטים למשפטים, מתמחים וגם עו"ד בכל שלבי המקצוע. לפיכך, חשוב שגם אתם תפתחו מיומנות לניתוח פסקי דין ותשלטו בהן.

בדף זה אבקש להציע בפניכם אופציות מומלצות בהקשר זה.
אני משתמש במילה "אופציה" כיוון שיש הרבה דרכים לנתח פסק דין, ומה שיובא להלן הוא אכן רק אופציה אחת לנתח פסקי דין, אך ישנן כמובן גם הרבה אופציות אחרות.

האופציה שאני ממליץ עליה היא זו:

חלק א': תיאור פסק הדין
1. תיאור העובדות הרלוונטיות בפסק הדין.
2. הצגת השאלה המשפטית שבפסק הדין.
3. הצגת הגישה בה נקט בית המשפט - כלומר מה פסק בית המשפט בשאלה שהצגתם בסע' 2.

חלק ב': בחינה של פסק הדין
1. האם החלטת בית המשפט עולה בקנה אחד עם הדין היבש?
צריך להסביר, לפרט ולהביא את סעיפי החוק הרלוונטיים.

2. האם החלטת בית המשפט עולה בקנה אחד עם גישת הפסיקה הכללית?
צריך להביא את פסקי הדין המרכזיים, (כגון כאלה שנלמדו בכיתה וכד') - ולהראות האם פסק הדין שאתם מנתחים עולה בקנה אחד עם גישת הפסיקה הכללי.

3. האם החלטת בית המשפט מוצדקת מבחינת הדין הראוי?
הדגש כאן צריך להיות על יישום השיקולים של הדין הראוי למקרה הספציפי, לעובדות הספציפיות וכן הלאה.