אחריות טיפולית: אפוטרופסות, זמני שהות, משמורת

החזית הרביעית עוסקת באחריות הטיפולית בילדים.
חזית זו מקיפה נושאים רבים:

אפוטרופסות - הכוללת שאלות כגון חילוקי דעות לגבי חינוך, רישום למוסדות לימוד, טיפול רפואי בילדים, מעבר מגורים (מעבר עיר ו\או מעבר לחוץ לארץ), וכדומה.

זמני שהות (או כפי שקראו להם בעבר - הסדרי ראייה) - עוסקים בחלוקת הזמן של ההורים עם הילדים. סוגיה זו כוללת הן את השגרה (זמני שהות עם לינה או בלי לינה), סופי שבוע (כאשר הסטנדרט הוא כל סופשבוע שני), חלוקת זמני השהות בחגים ובחופשים, וכן הלאה.

משמורת - עוסקת ב... שאלה טובה. במה בדיוק עוסקת המשמורת?
הורים רבים נאבקים על משמורת משותפת, או משמורת בלעדית. ישנם גם מקרים של משמורת מפוצלת (כלומר שחלק מהילדים הם במשמורת האם וחלק מהילדים במשמורת האב).

בכל הנושאים הללו נדון בשיעורים שיוקדשו לנושא זה.

ישנם נושאים שבהם לא נספיק לעסוק, אף אם הם מופיעים במצגת לפעמים.
בכלל זה - הפרות של זמני שהות, ניכור הורי, בקשות של מעבר מקום מגורים, וכן הלאה.

להוראת המצגות :
חלק ראשון

חלק שני