הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים


אחד הנושאים החשובים בהליכי גירושין הוא חלוקת רכוש בגירושין.

בעבר, כשאחד הצדדים החזיק בנכסים, כגון בדירה, הבנק, בעסק, במניות וכן הלאה, הוא יכל להקשות מאד על בן הזוג השני לקבל את חלקו בנכסים אלו.


בשנת 1973 נחקק חוק יחסי ממון בין בני זוג, המסדיר את חלוקת הנכסים והרכוש בין בני הזוג בגירושין.


חוק זה חל על כל הזוגות שהתחתנו מה- 1.1.1974 ואילך.


החוק קובע כי בני זוג רשאים לערוך הסכם ממון. אך אם לא ערכו הסכם ממון, יחול עליהם "הסדר איזון משאבים".

העיקרון הבסיסי שהסדר איזון משאבים קובע הוא כי נכסים שנצברו בתקופת הנישואין יתחלקו בין בני הזוג בצורה שווה.

עם זאת, החוק אינו כה פשוט וכולל רשימה של חריגים.

לדוגמה, נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין אינם משותפים.


אך חוק יחסי ממון בין בני זוג חל רק על זוגות שהתחתנו מה- 1.1.1974 ואילך.

מה בנוגע לזוגות שהתחתנו קודם לפני תאריך זה?

וחשוב מכך, מה בנוגע לזוגות שלא התחתנו, וחיים כידועים בציבור?


חלוקת רכוש בין ידועים בציבור מתבצעת על פי "חזקת השיתוף".

וכך גם חלוקת רכוש בין בני זוג שהתחתנו לפני 1.1.1974.


חזקת השיתוף כוללת כללים שונים מהסדר איזון משאבים.

פעמים רבות התוצאה המעשית של חזקת השיתוף תהיה דומה לזו של הסדר איזון משאבים.

אך לא תמיד. בחלק מהמקרים חזקת השיתוף תוביל לתוצאה אחרת, ולכן חשוב להכין את ההבדלים בין חזקת השיתוף להסדר איזון משאבים.

למומחיותו ערך רב בתיקי משפחה אשר כוללים פן כלכלי-מסחרי, ומצריכים ראייה רחבה וניתוח משולב של מספר נושאים וסוגיות. הודות ליתרון זה התמונה המלאה של התיק נפרסת בפניו של עורך דין ד"ר מזא"ה ביתר קלות, והדבר מאפשר לו לבנות אסטרטגיה מתאימה ולהציגה כראוי בבית המשפט.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין הסדר איזון משאבים, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500

עורך דין ד"ר מזא"ה - 0542282298