מהפכת מזונות הילדים: בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בבע''מ 919/15

בעקבות מאמרו המכונן של ד"ר מזא"ה, בו הסביר כיצד בתי המשפט מפרשים את הדין הדתי בנוגע למזונות ילדים בצורה שגויה, קבע בית המשפט העליון בבע"ם 919/15 שיש לפרש את הדין הדתי בנוגע למזונות ילדים בהתאם לפרשנות שהוצעה במאמרו של ד"ר יואב מזא"ה.

אך פסק הדין בבע"ם 919/15 העלה שאלות רבות. האם הוא חל רק במשמורת משותפת?

כיצד יש ליישם את פסק הדין כאשר יש הפרשי שכר בין ההורים? כיצד על בתי המשפט להתחשב בהוצאות שמוציא כל הורה על הילדים, כשהילדים נמצאים אצלו? 

במאמר המשך הבהיר ד"ר מזא"ה שפסק הדין של בית המשפט העליון חל בכל סוגי המשמורת. ד"ר מזא"ה הסביר כיצד יש ליישם את פסק דינו של בית המשפט העליון בהתייחס למצבים השונים, והציב נוסחה שבאמצעותה ניתן ליישם את קביעתו של בית המשפט. ואכן, בעקבות זאת, אימצה פסיקה נוספת את הפרשנות של ד"ר מזא"ה לפסק דינו של בית המשפט העליון.

לקריאה או הורדה של המאמר לחצו כאן