שיעור 5: חלוקת רכוש III - חסכונות, הפרשות סוציאליות, וחלוקה לא שוויונית של נכסים

רכוש 3 - 2019 - חריגיםרכוש 3 - 2019 - חריגיםבשיעורים הקודמים שעסקו בחלוקת רכוש בחנו את הכללים הן בנוגע לחזקת השיתוף והן בנוגע להסדר איזון משאבים.

ראינו כי חזקת השיתוף מתייחסת לזוגות שהתחתנו לפני 1974, או לידועים בציבור.

הסדר איזון משאבים חל על זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך.

עמדנו על ההבדלים בין חזקת השיתוף להסדר איזון משאבים.

בחזקת השיתוף המתודה היא:

 • מבחן הקלסר.
 • מבחן טיב הזוגיות.
 • מבחן כניסת הנכסים.


בהסדר איזון משאבים
המתודה היא:

 • מבחן הקלסר.
 • בחירה לכניסה להסדר איזון משאבים.
 • מבחן כניסת הנכסים.


כמו כן ראינו את ההבדלים בנוגע להסכם ממון.

 • הסכם ממון בחזקת השיתוף (כלומר הסכם ממון בין ידועים בציבור והסכם ממון בין זוג שהתחתן לפני 1974) נעשה על פי דיני החוזים הרגילים.  
  ברמה המעשית עדיין חשוב לערוך הסכם ממון – גם במקרים של חזקת השיתוף – בצורה החזקה ביותר שניתן.  
  אך באופן פורמלי, אין הכרח לעמוד בדרישות הפורמליות שבחוק יחסי ממון.
 • הסכם ממון של זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך – צריך לעמוד בדרישות החוק, עליהן דיברנו בהרחבה.

 

ראינו כי למרות ההבדלים בין חלוקת רכוש לפי חזקת השיתוף ולפי הסדר איזון משאבים, פעמים רבות נגיע לתוצאות דומות הן לפי חזקת השיתוף והן לפי הסדר איזון משאבים.

בשני המקרים השיתוף מתייחס לנכסים שנצברו לאחר תקופת השיתוף, או שעורבבו פנימה. נכסים שהיו מלפני הנישואין ולא עורבבו – יישארו חיצוניים, כלומר בבעלות צד אחד בלבד, ולא יהיה בהם שיתוף רכושי.

ראינו את רשימת החריגים המסודרת של סעיף 5 לחוק, המתייחסת בין השאר לנכסים שניתנו במתנה לאחד מבני הזוג, מתנות שבני הזוג העניקו זה לזו, ירושה, וכן הלאה.

 

בשיעור הקרוב נעמוד על המקרים המיוחדים והחריגים לכללים בכל הנוגע לחלוקת רכוש.

כך לדוגמה, מה דינן של הפרשות פנסיוניות, קרנות השתלמות וכדומה?

סכומים אלה עשויים להגיע למאות אלפי שקלים.
קרן ההשתלמות עשויה להיות נגישה, באופן מיידי או תוך שנים ספורות.
אך את ההפרשות הפנסיוניות ניתן לקבל רק במועד היציאה לפנסיה.


חשבו על מקרה בו אחד מבני הזוג צבר במהלך הנישואין מאות אלפי שקלים בקרן הפנסיה שלו, או בביטוח מנהלים, בעוד בן הזוג האחר לא צבר דבר, או שצבר מעט מאד. מה קורה אם בני הזוג נפרדים כ- 15 או 20 שנים לפני גיל הפרישה?

האם דינן של הפרשות סוציאליות זהה לדינם של חסכונות רגילים?

 

מה בנוגע למקרים בהם אחד מבני הזוג "מבריח" נכסים – כלומר מעביר נכסים למישהו אחר, כדי למנוע מבן או בת הזוג לקבל את חלקם בנכסים אלה?

הברחת נכסים יכולה להיעשות במגוון דרכים –

 • העברת נכסים לבן משפחה אחר,
 • מכירה של נכס במחיר לא ריאלי,
 • צבירת חובות פיקטיביים, וכדומה.


בשיעור הקרוב נראה כיצד ניתן להתמודד עם מקרים אלה, בין השאר באמצעות חלוקה לא שוויונית של הנכסים על פי סעיף 8 (ובכלל זה סעיף 8(2)) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

לאחר שנסיים חלקים אלה, תישאר השאלה הגדולה והיא כיצד נוהגים בתי המשפט בנוגע לחלוקת רכוש. האם בתי המשפט מיישמים את הכללים בצורה אוטנטית, או שלפעמים הם חורגים מהכללים?

מה משפיע על התוצאות אליהן מגיעים בתי המשפט?

כיצד ניתן לנסות לקרב את בית המשפט לתוצאה שנכונה לדעתנו?

להורדת המצגת לחלק הראשון של השיעור - לחצו כאן