מהי משמורת ילדים?

מהי משמורת ילדים?
מהן סמכויות ההורה המשמורן?
כיצד משפיעה המשמורת או המשמורת המשותפת על זמני השהות (או "הסדרי ראיה")?
והאם וכיצד משמורת ילדים משפיעה על מזונות ילדים?

במקרים של גירושין או פרידה, וכן במקרים של הורים שמעולם לא היו בזוגיות (לדוגמא כאלה שעשו "הסכם הורות משותפת") נהוג לפנות לבית המשפט כדי שיקבע מי מההורים יקבל את המשמורת על הילדים, כלומר מי יהיה ההורה המשמורן.

את תביעת המשמורת ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה או לחלופין לבתי הדין הדתיים – במקרה של יהודים – לרבנות (בית הדין הרבני), במקרה של מוסלמים – לבית הדין השרעי, ובמקרה של נוצרים – לבית הדין הנוצרי וכו'. לשם הנוחות, במקום שבו נזכר המונח "בית המשפט", הכוונה היא גם לבית הדין הדתי.

ניתן להגיש תביעת משמורת לבית המשפט. אולם, הורים יכולים גם להגיע להסכם בסוגיית המשמורת ביניהם באופן עצמאי, ולהביאו בפני בית המשפט לאישור.

לקריאה על הסכם גירושין או הסכם פרידה בין ידועים בציבור.

מהי משמורת ילדים?
השאלה הגדולה היא מהי משמורת ילדים, ובעניין זה עורך דין ד"ר מזא"ה הוביל מהפכה שהתקבלה בצורה נרחבת בבתי המשפט. 

נתחיל אולי בטעויות נפוצות בנוגע למשמורת ילדים.

א. משמורת ילדים אינה מקנה להורה המשמורן סמכויות לגבי הילדים
הטעות הנפוצה הראשונה היא התפיסה שההורה המשמורן רשאי לקבל החלטות רבות, מתוקף היותו משמורן. זוהי טעות חמורה.
קבלת ההחלטות בנוגע לילדים נובעת מהגדרת ההורים כאפוטרופסים של ילדיהם הקטינים. סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע ששני ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

גם אם אחד ההורים הוא משמורן והשני אינו משמורן, עדיין קבלת ההחלטות חייבת להיעשות במשותף על ידי שני ההורים. אף הורה אינו רשאי לקבל החלטות משמעותיות בנוגע לילדים על דעת עצמו.

דוגמא להחלטות שמחייבות את הסכמת שני ההורים היא רישום ילדים לבית ספר או לגן. דוגמאות נוספות הן הסכמה לקבלת טיפול רפואי, קביעת מקום המגורים של הילד, רישום לקייטנה, לחוג, הגשת תביעה בשם הילד, וכן הלאה. בכל אלה חייבים את הסכמת שני ההורים.
במקרים בהם אין הסכמה בין ההורים יש צורך לפנות לבית המשפט על מנת שהשופט (או הדיין) יכריע בויכוח שבין ההורים. ללא הכרעה שיפוטית, אף הורה אינו רשאי לפעול על דעת עצמו.

החריג לכך, הוא מצב שבו הילד צריך לקבל טיפול רפואי דחוף. במצב כזה, ההורה רשאי לפעול על דעת עצמו, אך חובה עליו לעדכן את ההורה האחר מיד כשהדבר מתאפשר.
מדברים אלה עולה כי משמורת ילדים אינה מקנה להורה המשמורן סמכויות לגבי ילדיו.


ב. משמורת ילדים אינה קובעת את חלוקת הזמנים של הילדים עם ההורים ("זמני שהות" או "הסדרי ראיה")
טעות נפוצה נוספת היא שהמשמורת תקבע איזה הורה יהיה עם הילדים את מרבית הזמן. גם זו טעות.

חלוקת הזמן עם הילדים - המכונה "זמני שהות" (ושבעבר נקראה "הסדרי ראיה") שונה מסוגיית המשמורת. לחצו כאן לקריאה על זמני שהות (הסדרי ראיה).

זמני השהות הם אלה שקובעים את חלוקת הזמן של ההורים עם הילדים: באיזה ימים הילדים נמצאים עם האם ובאיזה ימים הם נמצאים עם האב.
זמני שהות (הסדרי ראיה) מקובלים, המכונים 6:8 הם הסדר לפיו הילדים נמצאים עם האמא בימים א', ג' ו- ה', ובכל סופשבוע שני, ונמצאים עם האב בימים ב' ו- ד' ובכל סופשבוע שני. מכיוון שבמהלך שבועיים (14 ימים) הילדים נמצאים עם האמא 8 ימים ועם האבא 6 ימים, מכונים זמני שהות מקובלים אלה 6:8.

הנקודה המעניינת היא שלעתים בזמני שהות של 6:8 המשמורת תהיה משמרות משותפת, ולעתים המשמורת תהיה משמורת בלעדית של האם.

יתרה מזו, פעמים רבות ההורים מסכימים על זמני השהות, ועדיין נאבקים על המשמורת: האם המשמורת תוגדר כמשמורת בלעדית של אחד ההורים, או כמשמורת משותפת.

כך שברור שמשמורת אינה קובעת את היקף זמני שהות של ההורים עם הילדים.


ג. משמורת ילדים אינה משפיעה על מזונות ילדים
טעות שלישית היא התפיסה שלמשמורת ילדים השפעה רחבה על גובה דמי מזונות ילדים. אנשים רבים מאמינים שאם המשמורת על הילדים אצל האם, האב יצטרך לשלם מזונות ילדים משמעותיים, בעוד אם המשמורת משותפת, האב לא יצטרך לשלם מזונות ילדים, או שישלם מזונות נמוכים. גם זו טעות.
לחצו כאן לקריאה על מזונות ילדים.

מזונות ילדים מושפעים מההוצאות שכל הורה מוציא על הילדים בצורה ישירה כשהם נמצאים בביתו. לכן, מזונות ילדים מושפעים מהיקף הזמן שהילדים נמצאים אצל כל הורה. כלומר, זמני השהות (הסדרי ראיה) משפיעים על מזונות ילדים. אך המשמורת לא צריכה להשפיע על מזונות הילדים. ואכן, עיון מקיף בפסקי הדין אינו מראה שיש הבדל בין מזונות ילדים במשמורת משותפת לבין מזונות ילדים במשמורת בלעדית של אחד ההורים, ובלבד שזמני השהות שלהם דומים.

מה קובעת משמורת ילדים?
טענתו המהפכנית של עורך דין ד"ר מזא"ה היא שמשמורת ילדים היא מושג חלול, ללא השפעה רבה. אין הכוונה שלמושג המשמורת אין משמעות כלל, אלא שמשמעותו הרבה יותר קטנה ממה שאנשים חושבים. הסוגיות שנוגעות לחיי הילדים חשובות מאוד ומשפיעות על חיי הילדים וההורים כאחד. עם זאת, חשוב לזכור, כי לשאלה מי מההורים הוא ההורה המשמורן ואם יש או אין משמורת משותפת, יש בסופו של יום פחות משמעות ממה שאנשים מייחסים לה.

ייעוץ משפטי טוב יוכל לסייע להורה שמתגרש/ת להתמקד בסוגיות שחשובות לו או לה, וככל שיש צורך, להיאבק עליהן. הסוגיות יכולות לכלול: זמני שהות (הסדרי ראיה), מקום המגורים, מסגרות החינוך, נסיעות לחו"ל, האפשרות של הילד להשתתף בפעילויות שונות ובאירועים של המשפחה המורחבת גם לא במסגרת זמני השהות הרגילים, ועוד.

עם זאת, חשוב לחזור ולהדגיש, כי סוגיית המשמורת לכשעצמה הרבה פחות חשובה ממה שאנשים סוברים בתחילה.

להמשך קריאה על גישתו של מזא"ה בנוגע למשמרות ילדים - לחצו כאן.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין משמורת ילדים, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר מזא"ה - 0542282298