הסכם פרידה בין ידועים בציבור

בני זוג החיים כידועים בציבור ורוצים להיפרד יכולים לעשות זאת באמצעות הסכם פרידה.

לחצו כאן לקריאה על הדרכים השונות להגיע להסכם פרידה בין ידועים בציבור.

 

הסכם פרידה בין ידועים בציבור הוא הסכם שבו בני זוג מסדירים ביניהם את כל הסוגיות שרלוונטיות לצורך פרידה ביניהם. בשונה מזוג נשוי, שצריך להסדיר את ההסכמה להתגרש ואת סוגיית הכתובה במסגרת הליך הגירושין וכתיבת הסכם הגירושין, סוגיות אלה אינן קיימות במקרה של ידועים בציבור. 

 

הסוגיות שרלוונטיות להסכם פרידה בין ידועים בציבור הן:

 

משמורת ילדים וזמני שהות (הסדרי ראיה)

אם לצדדים יש ילדים משותפים עליהם להגיע להסכמות בעניין משמורת הילדים וזמני השהות ("הסדרי ראיה"). הצדדים צריכים להגיע להסכמה האם המשמורת על הילדים תהיה משמורת משותפת או משמורת בלעדית של אחד ההורים, ומה יהיו זמני השהות של הילדים עם כל הורה.

 

זמני שהות (הסדרי ראיה) קובעים באילו ימים יהיו הילדים אצל כל הורה. לדוגמא, האם הילדים יגורו בעיקר אצל הורה אחד ויגיעו לבקר את ההורה השני מבלי ללון אצלו או שההורים יחלקו את זמנם בין שני הבתים תוך שהם לנים בכל אחד מהבתים. גם במצב זה, יש לקבוע באילו ימים יהיו הילדים בכל בית, מה יהיו ההסדרים בסופי שבוע, בחגים, בחופשים וכו'. סוגית זמני השהות חשובה מאד, ומעצבת את חיי הילדים וההורים כאחד. לחצו כאן להרחבה על זמני שהות (הסדרי ראיה).

 

לצד סוגיית זמני השהות ישנה את סוגיית המשמורת. סוגיה זו אינה עוסקת רק בשאלה האם המשמורת על הילדים תהיה משמורת משותפת או משמורת בלעדית של אחד ההורים. היא מתייחסת להיבטים רבים הנוגעים לחיי הילדים, ובכלל זה למצבים שעלולים להתעורר בהמשך, כמו לדוגמא: האם הצדדים מסכימים על מסגרות החינוך (כלומר בתי הספר והגנים שבהם הילדים ילמדו), או על היבטים הקשורים בטיפול רפואי בילדים (איזה קופת חולים, האם יש רופא ילדים מוסכם שיכריע במקרי מחלוקת) וכו'.

 

לחצו כאן להרחבה על משמורת ילדים.

 

במסגרת הדיון על המשמורת חשוב להתייחס גם לשאלת מקום המגורים - האם הצדדים מתחייבים למקום מגורים מסוים (לדוגמא עיר, או רדיוס של נניח 15 ק"מ ממקום המגורים האחרון). אם כי מעבר מקום המגורים הוא נושא מסובך מאד שמצריך התייחסות נפרדת. לחצו כאן להרחבה על שינוי מקום מגורים

 

מזונות ילדים

סוגיה חשובה נוספת שהסכם פרידה בין ידועים בציבור צריך להתייחס אליה היא מזונות ילדים. מזונות ילדים הם תשלום שאחד ההורים (בדרך כלל האב) צריך לשלם להורה האחר, כדי להשתתף בעלות הכספית של גידול הילדים. מזונות ילדים הוא נושא מורכב מאד. אחת השאלות הנפוצות היא מה השפעת משמורת משותפת על מזונות ילדים. לקריאה בהרחבה על שאלות אלה, לחצו כאן.

 

לענייננו, כל הסוגיות הקשורות לילדים, כלומר זמני שהות (הסדרי ראיה), משמורת ומזונות ילדים אינן מושפעות מהשאלה האם ההורים היו נשואים זה לזו או שחיו כידועים בציבור.

 

חלוקת רכוש  

סוגיה נוספת שידועים בציבור צריכים להתייחס אליה בהסכם ביניהם היא חלוקת הרכוש.

גם אם בני הזוג אינם נשואים וחיים יחד כידועים בציבור, ואף אם לא רכשו יחד רכוש משותף חלה עליהם "חזקת השיתוף" . חזקה זו קובעת כי רכוש שנצבר בתקופת הזוגיות הוא בבעלות משותפת של שני בני הזוג, גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם. 

 

רכוש בהקשר זה כולל את הבית או הדירה, רכבים, חשבונות בנק, נכסים פיננסיים, תכולת הבית ומיטלטלין אחרים ונכסים נוספים שיש לבני הזוג. 

אחד הנושאים בהם משרדנו מתמחה הוא מצב שבו יש בבעלות אחד הצדדים חברה, עסק או מניות/אופציות (כגון במקרה של בעלי חברה, אנשי עסקים, יזמים או עובדים בתחום ההייטק, וכדומה). מקרים אלה יוצרים מורכבויות משפטיות ועסקיות ועורך דין ד"ר מזא"ה מוכר כאחד המומחים המובילים בנושא, בין השאר בקביעת מנגנונים לחלוקת מניות ואופציות.

 

חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים שהיו לאחד מבני הזוג לפני תקופת הזוגיות

חשוב לדעת כי חזקת השיתוף, אינה חלה רק על הרכוש שבני הזוג צברו בתקופת הזוגיות. במקרים רבים חזקת השיתוף עשויה לחול גם על רכוש שהיה לאחד מבני הזוג לפני הזוגיות. משמעות הדבר היא שבמקרים אלה רכוש זה יחשב כרכוש שהוא בבעלות משותפת של שני בני הזוג, ולשניהם תהיינה זכויות שוות ברכוש זה.

לדוגמא, יתכן שלאחד מבני הזוג הייתה דירה שנים רבות לפני שהכיר את בן הזוג האחר, או חשבון בנק ובו סכומי כסף משמעותיים, אך בשעת הפרידה ייקבע שהדירה או חשבון הבנק הם בבעלות משותפת, ולבן הזוג השני יש זכויות שוות בהם.

 
מזונות אשה – או מזונות בן־זוג

סוגיה נוספת שעליה צריכים להגיע להסכמות במסגרת הסכם פרידה בין ידועים בציבור היא סוגיית מזונות אשה (או מזונות בן־זוג). חשוב לעמוד על ההבדל בין מזונות אלה לבין מזונות ילדים.

 

מזונות אשה הם תשלום שהגבר משלם לאשה כחלק ממערכת היחסים הזוגית שלהם. מזונות אלה אינם תלויים בשאלה אם לזוג יש ילדים, ובאיזה גיל הם. במקרים בהם חיוב המזונות אינו נובע מהנישואין, כמו לדוגמא במקרה של בני זוג ידועים בציבור, המזונות נקראים "מזונות בן-זוג". כך גם במקרים בהם האשה מחויבת לשלם מזונות לבעלה או לבן זוגה.

 

אצל יהודים, הדין הדתי אינו מכיר במזונות בן-זוג באופן כללי, אלא דווקא במזונות אשה. אלה מזונות שהגבר מתחייב בהם כלפי האשה, כחלק מההתחייבויות שהוא נוטל על עצמו במעמד החתימה על הכתובה.

 

משום כך, על פי הדין הדתי, אשה אינה מחויבת לשלם מזונות בן-זוג לבעלה, גם אם היא מרוויחה יותר ממנו. הדין הדתי קובע הלכות רבות בנוגע למזונות אלה, לדוגמא, שהבעל חייב במזונות אשה רק עד מתן הגט, ולא לאחר מכן, וכי במקרים רבים האשה אינה זכאית למזונות אשה.  

 

מה קובע הדין בנוגע למזונות אשה / מזונות בן­־זוג בין ידועים בציבור?

לפי הדין הדתי, אם בני הזוג לא התחתנו, והם חיים כידועים בציבור, הגבר לא חייב במזונות בת הזוג שלו. משום כך, לכאורה, בין ידועים בציבור לא צריכה להיות חובה של מזונות אשה או מזונות בן־זוג.

ואולם, בתי המשפט קבעו בהקשרים שונים כי עשויה לקום חובה במזונות בן־זוג (לדוגמא "מזונות חוזיים", "מזונות משקמים" וכו') גם בין ידועים בציבור. מזונות אלה אינם בהכרח מזונות שהגבר משלם לאשה. אם האשה היא זו שנמצאת במצב כלכלי טוב יותר, יתכן שהאשה היא זו שתחויב לשלם מזונות בן־זוג לגבר.

 

לפיכך, במסגרת הסכם פרידה בין ידועים בציבור חשוב לקבוע האם אחד מבני הזוג יצטרך לשלם לבן הזוג השני מזונות אשה / מזונות בן־זוג. אם כן למשך כמה זמן, מה יהיה גובה המזונות, האם בן הזוג שיקבל את המזונות יוכל להישאר לגור בדירת הצדדים, או שהמזונות יכללו גם רכיב עבור הדיור (מה שמכונה כ"מדור") וכן הלאה.


החובה לאשר את הסכם הפרידה בין ידועים בציבור

את ההסכם בין ידועים בציבור יש לאשר בבית המשפט למשפחה, כדי שהוא יקבל תוקף ולא ניתן לאשר את ההסכם ברבנות. זאת בשונה מזוגות נשואים, שיכולים לאשר את הסכם הגירושין הן בבית המשפט למשפחה והן ברבנות (בבית הדין הרבני).

אישור ההסכם הוא תנאי חשוב ביותר כיוון שהסכם פרידה בין ידועים בציבור שלא אושר בבית המשפט למשפחה אינו בהכרח מחייב, ובמקרים רבים אחד מהצדדים יוכל להתחרט ולבטל את ההסכם, או לכל הפחות חלקים משמעותיים ממנו.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין הסכם פרידה בין ידועים בציבור, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר יואב מזא"ה - 054-2282298