סוגי הסכמי ממון

החוק מאפשר לערוך הסכמי ממון גם לפני הנישואין וגם לאחריהם.

הסכם ממון לפני הנישואין
הסכם ממון לפני הנישואין הוא הסכם שבני הזוג עורכים לפני החתונה.
אמנם עריכת הסכם ממון לפני החתונה אינה נתפסת כמעשה רומנטי במיוחד, אך דווקא משום כך, אם בן או בת הזוג מבקשים מכם לערוך הסכם ממון לפני החתונה, זוהי אינדיקציה לכך שהם אנשים אינטליגנטיים, שקולים ואחראיים, שלוקחים את החיים ואת הזוגיות אתכם ברצינות.
זוגות שעורכים הסכמי ממון לפני החתונה חוסכים לעצמם הרבה התעסקות, טרדות ומאבקים לאחר הנישואין, וזאת גם אם לא יתגרשו לעולם.

כך לדוגמא, זוג יכול לעשות הסכם ממון לפני החתונה ולקבוע בהסכם כי חשבונות בנק מסוימים שהיו לאחד מהם (או לכל אחד מהם) לפני החתונה יישארו רכוש נפרד גם במהלך הנישואין, ובכך למנוע מריבות ביניהם על השימוש בכספים אלה.

דוגמא נוספת להסכם ממון אפשרי היא הקביעה שאם ההורים של אחד מבני הזוג יתנו להם כסף לרכישת דירה (או לחלק מהעלות של הדירה), אז במקרה של גירושין, ייזקף סכום זה לזכות בן/בת הזוג שהוריו נתנו את הכסף.


הסכם ממון לאחר הנישואין
גם אם בני הזוג לא ערכו הסכם ממון לפני החתונה, ניתן לערוך הסכם ממון לאחר החתונה, כלומר בכל שלב במהלך הנישואין.
דוגמא למצב שבו בני־זוג ירצו לערוך הסכם ממון אחרי החתונה – לעתים אחרי שנים של נישואין – היא אם אחד מבני הזוג מקבל ירושה. בן הזוג שקיבל ירושה ירצה מן הסתם שהוא ובן/בת זוגו ייהנו יחד מהירושה.
אם לדוגמא הוא ירש דירה, יתכן שירצו לעבור ולגור בדירה שירש. אם הוא ירש כסף יתכן שירצו להשתמש בכסף כדי לכסות את המשכנתא או כדי לממן צרכים אחרים שלהם כמשפחה.

אך עדיין, קיימים מצבים שבהם בן הזוג שירש את הדירה או הכסף ירצה להגן על עצמו ולמנוע מצב שבו אם חלילה יתגרשו, הוא יפגע מכך שהכניס את הנכס או הכסף שירש לשימוש המשותף שלו ושל בן/בת זוגו.

בדיוק לשם כך נועדו הסכמי ממון לאחר הנישואין. גם במקרים אלה המחיר של עריכת הסכם הממון הוא זניח לעומת התועלת שיש בהסכם שכזה.

הסכם ממון בין ידועים בציבור
סוג נוסף של הסכמי ממון הוא הסכמי ממון בין ידועים בציבור.
כפי שניתן לקרוא על ידועים בציבור, עניינים רבים בדיני משפחה חלים בצורה דומה על זוגות נשואים ועל זוגות שאינם נשואים וחיים יחד כידועים בציבור. אך בענייני חלוקת רכוש בין בני זוג, ישנם הבדלים בין זוגות נשואים לבין ידועים בציבור.

החוק הרלוונטי, חוק יחסי ממון בין בני זוג, מתייחס אך ורק לבני זוג נשואים (ובאופן ספציפי לזוגות שהתחתנו החל מה- 1.1.1974). החוק אינו מתייחס לזוגות שהתחתנו לפני תאריך זה, או חשוב יותר לענייננו, לזוגות שלא התחתנו כלל, וחיים כידועים בציבור.

בימינו אחוז לא מבוטל מהזוגות חיים יחד כידועים בציבור.
לפעמים מדובר בזוגות שמנועים מלהתחתן ממגוון סיבות, כגון להט"בים שמנועים מלהתחתן במדינת ישראל, ולכן במקרים רבים גרים יחד כידועים בציבור.
לפעמים מדובר בגבר ואשה שנישאו בעבר, התגרשו או התאלמנו, והחליטו שאת מערכת היחסים החדשה שלהם הם אינם רוצים לממש במסגרת נישואין.
לעתים מדובר באנשים שמעולם לא התחתנו, אך מעדיפים להיות בזוגיות שלא במסגרת נישואין וללא חתונה. ולעתים מדובר בבני זוג ששוקלים להתחתן אך בינתיים גרים ביחד, ומבלי שהתכוונו לכך הם מוגדרים בעיני החוק כידועים בציבור.
למעשה, ידועים בציבור אפילו לא חייבים לגור יחד כל הזמן כדי להיחשב כידועים בציבור, ואכן יש פסקי דין שקבעו שגם בני זוג שאינם גרים יחד יכולים להיחשב כידועים בציבור.

מכיוון שחזקת השיתוף – כלומר הכלל שקיים שיתוף רכושי בין בני הזוג – חל על ידועים בציבור, חשוב מאד שגם ידועים בציבור, או אפילו אלה שרק חוששים שהם אולי ייחשבו בעיני החוק כידועים בציבור, יערכו ביניהם הסכם ממון.

מבחינה משפטית ישנם הבדלים בין שלושת סוגי הסכמי הממון שהזכרנו: הסכם ממון שלפני הנישואין, הסכם ממון לאחר הנישואין והסכם ממון בין ידועים בציבור, וישנן דרכים שונות לאשר כל אחד מהסכמים אלה.

 לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין הסכם ממון, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר יואב מזא"ה - 054-2282298