הסכמי ממון

סבורים שהסכמי ממון נחוצים רק למי שהוא בעל רכוש בשעת החתונה? זוהי טעות גדולה ונפוצה.
הסכמי ממון נדרשים בלא מעט מצבים.

בתי המשפט עשויים לחייב לתת לבן הזוג חלק לא רק ברכוש חומרי, אלא גם בקריירה או ב"פוטנציאל ההשתכרות" של בן הזוג השני; להכיר במוניטין האישי או העסקי וכן להכיר בנכסים שקיבל אחד מבני הזוג מהוריו כמי ששייכים גם לבן הזוג האחר.

יתרה מזו, בחלק מהמקרים שבהם מדובר בנכס ששייך להורים של אחד מבני הזוג, מתגלע ויכוח באשר לבעלות על הנכס, אפילו אם ההורים אפשרו לבני הזוג להשתמש בנכס ללא העברת הבעלות.


הדברים נכונים, כמובן, לא רק לזוגות נשואים, אלא גם לידועים בציבור או למי שחיים במסגרת זוגית אחרת.

חשוב לדעת שניתן לחתום על הסכם ממון גם במהלך הנישואין, שנים לאחר החתונה.

ואולם הסכנה הטמונה בהסכמי ממון היא תחושת ביטחון שלעתים מוטעה ואינה מבוססת. יש ובני זוג שחתמו על הסכם ממון גילו בשעת הפרידה שבית המשפט מחליט, מסיבה כלשהי, שלא לכבד את ההסכם.

בתי המשפט עשויים לקבוע שההסכם אינו תקין. הם יכולים גם לקבוע שמאז חתימת ההסכם התחוללו שינויים, בין שברכוש עצמו ובין שבמערכת היחסים, ובעקבות זאת לקבוע שההסכם אינו תקף.

לכן, אם יש לכם נכס שאתם חרדים לעתיד הבעלות עליו, או שאתם מעריכים כי תקבלו בעתיד נכס כזה, חשוב מאוד לא רק לחתום על הסכם ממון שהכין עבורכם מומחה בתחום, אלא גם לקיים בדיקה תקופתית, כדי לוודא שלא חל שינוי בנתונים או בנסיבות שעלולים לגרום לבית המשפט להתעלם מההסכם.

במחקריו, בחן ד"ר מזא"ה את המקרים שבהם בתי המשפט התעלמו מהסכמי ממון, ופיתח מיומנות מיוחדת בכתיבת הסכמי ממון הכרוכים בחלוקת רכוש רב ומורכב, ובכלל זה קניין רוחני, מוניטין אישי או עסקי ועוד.