ירושה

גם אם אתם צעירים, וגם אם אין לכם רכוש רב, חשוב שתתכננו היטב מה יקרה עם הרכוש שלכם לאחר מותכם.


סכסוכים רבים בין בני משפחה נובעים מצוואות עמומות (כלומר צוואת שהתנאים שבהן אינם ברורים) או מתכנון לקוי של העברת הנכסים הבין-דורית. 


החשיבות של תכנון העברת הרכוש לאחר הפטירה עולה כמובן, ככל שישנו רכוש משמעותי או אם במשפחה יש מורכבות מסויימת, כגון שאחד הילדים או האחים זקוק לרכוש יותר מאחיו, וכדומה. 


אמנם בחוק הירושה ישנם כללים הקובעים את חלוקת הירושה במקרים בהם אדם לא השאיר צוואה, אך במקרים רבים חלוקת הירושה על פי הכללים שבחוק הירושה שונה מאוד מהאופן שבו אנשים היו בוחרים לחלק את רכושם לאחר מותם.


לדוגמא, כשהמנוח נשוי או נמצא במערכת יחסים של ידועים בציבור, ויש לו ילדים, אז לפי הכללים שבחוק הירושה - בן / בת־זוגו יקבלו חצי מהרכוש וילדיו יקבלו חצי מהרכוש.


אולם חשוב לזכור כי לפי הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון או לפי חזקת השיתוף, עזבון המנוח יכלול במקרים רבים רק מחצית מהרכוש, והמחצית השנייה של הרכוש תהיה שייכת לבן / בת הזוג שנותרו בחיים. במקרים אלה, בן הזוג של המנוח יהיה זכאי ל- 75% מהרכוש, וילדי המנוח יתחלקו ביניהם ב- 25% הנותרים.


פעמים רבות, המשמעות היא שבן / בת הזוג של המנוח יאלצו לצאת מדירת המגורים אותה חלקו במשך שנים רבות עם המנוח, על מנת שהילדים יוכלו לקבל את חלקם בדירה. 


במקרים אחרים, כאשר בן / בת הזוג של המנוח אינו ההורה השני של ילדי המנוח, או לחלופין כאשר הזוגיות נמשכה שנים ספורות בלבד – התוצאה לפיה בן / בת הזוג של המנוח יקבלו לידיהם 75% מהרכוש, היא תוצאה בעייתית שעלולה להיות מנוגדת לרצון המנוח.


מהכתוב עד כה מסתמן כי דיני ירושה הם אכן נושא מורכב, שיש לתת עליו את הדעת.


לפני הכל, חשוב להכין צוואה. אולם, גם במקרים בהם יש צוואה וגם במקרים בהם אין, עלולות להתעורר שאלות רבות לאחר מות המנוח. השאלות המתעוררות הן: מה כולל עיזבון המנוח ובאיזה אופן יש לחלקו, כיצד יש לחלק את הנכסים בין היורשים השונים ועוד. כל הסוגיות הללו ורבות אחרות מצריכות עורך־דין מנוסה לענייני ירושה.


אם ישנה צוואה, חשוב לבדוק האם היא בתוקף, האם קיים ספק באמינותה והאם הופעלו על המצווה לחץ או השפעה כלשהם בידי האנשים המופיעים בצוואה כיורשים. 


יתרה מזו, ניהול נכון של עיזבונות עשוי להיות מלאכה מורכבת המחייבת ידע רב של מנהל העיזבון בתחומים שונים. כמו כן, פעמים רבות, נכסי העיזבון נמצאים במדינות שונות וכפופים לדינים וחוקים שונים.


ניסיונו ורוחב ידיעותיו של עורך דין ד"ר מזא"ה מציבים אותו בעמדה רבת עוצמה בכל הקשור לטיפול בעיזבונות הן מבחינת תכנון העברת הרכוש הבין-דורית מבעוד מועד והכנת צוואה מתוכננת היטב, הן בנוגע לשאלות המשפטיות שמתעוררות לאחר מות המנוח כמו תקפות הצוואה, ככל שישנה כזו; והן בנוגע לניהול העיזבון וביצוע ההעברה במועד הרלוונטי. 

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין ירושה, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500 
עורך דין ד"ר מזא"ה - 054-2282298