קביעת דמי מזונות וחלוקתם בין ההורים

כיצד צריך לקבוע את גובה מזונות ילדים

ממצאי המחקר הכלכלי האמפירי אודות עלות גידול ילדים,
ומהו סכום המזונות שצריך לקבוע בהתאם למחקר בעל התוקף המדעי-אמפירי

אחד האתגרים הקשים עמו בתי המשפט נאלצים להתמודד במסגרת פסיקת מזונות ילדים הוא קביעת גובה עלות גידול הילדים.

בהעדר טבלאות בעניין עלות גידול ילדים או כל מחקר יסודי אחר, נאלצו בתי המשפט להיעזר מעין "כללי אצבע" על מינימום של צרכים הכרחיים שאינם דורשים ראיות, סכומים שהתחילו ב- 1250 ₪ לילד לחודש ובהמשך עלו ל- 1400 ₪ , ל- 1600 ₪, ויותר מכך. אך סכומי בסיס אלה אינם כוללים את רכיבי המדור, החינוך, הבריאות, החוגים, הקייטנות, הטיפולים, וכן הלאה. כך שאם מחשבים את עלות הגידול לילד עם התוספות, מגיעים לסכומים של 2500 עד 3000 ₪ לילד לחודש, ולעתים, בגין הוצאות חריגות משמעותיות יותר, הסכומים גבוהים בהרבה.

בשנת 2017 אימץ בית המשפט העליון בפסק הדין בע"מ 919/15 את המתווה שהציע ד"ר עו"ד יואב מזא"ה, וקבע שמזונות ילדים (לכל הפחות, מגיל 6 ומעלה) ייקבעו על פי קריטריונים נייטרליים מבחינה מגדרית, בהתאם ליחס ההכנסות של ההורים, ובהתאם לחלוקת נטל ההוצאות שכל אחד מהם מוציא על הילדים.

לקריאה על המתווה שהציע ד"ר מזא"ה למזונות ילדים, אותו אימץ בית המשפט העליון, לחצו כאן.


בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון התעוררו שאלות רבות בנוגע למשמעות פסק הדין וכיצד יש ליישמו. בין השאר, התפתח ויכוח, האם את הכללים החדשים יש להחיל רק בנוגע למזונות ילדים במשמורת משותפת, או באופן כללי, גם כשאין משמורת משותפת.

ד"ר מזא"ה פרסם מאמר נוסף, בו הסביר שפסק הדין חל הן על מזונות ילדים במשמורת משותפת והן על מזונות ילדים במצבים אחרים (כלומר גם כשהמשמורת אינה משותפת).

ד"ר מזא"ה ניסח את הדברים בצורה ברורה, הכוללת נוסחה פשוטה ליישום.

ואכן, בתי המשפט אימצו את ההסברים והפרשנות של ד"ר מזא"ה לפסק הדין, ופועלים בהתאם אליהם.

לקריאת מאמרו המקיף של ד"ר מזא"ה על הדרך הנכונה לפרש את פסק הדין, וכיצד יש לפסוק מזונות ילדים לאור פסק הדין של בית המשפט העליון, לחצו כאן.


פסיקת מזונות הילדים נעשית בהתאם לעלות גידול הילדים.


אך כיצד קובעים מהי עלות גידול הילדים?

הקושי המרכזי בקביעת גובה מזונות הילדים הוא שלצורך קביעת גובה מזונות הילדים על בית המשפט לקבוע מהי העלות הגידול שלהם, או במלים אחרות – כמה כסף צריכים ההורים להוציא על הילדים בכל חודש.

ואכן, מאז מתן פסק הדין בבע"מ 919/15 ניסו בתי המשפט לשנות את שיטת חישוב עלות גידול הילדים, כדי שתביא בחשבון את כלל עלויות הילדים, לא רק בבית האם, אלא גם בבית האב, ובעקבות זאת הגיעו למסקנה שעלות גידול הילדים היא אף גבוהה יותר.

אך כיצד אמור בית המשפט לקבוע מהי עלות גידול הילדים במשפחה שההכנסה המשותפת של שני ההורים היא 7000 ₪, 15,000 ₪ או 20,000 ₪? הן לשופטים והן לעורכי הדין אין כלים נאותים לקבוע מהי העלות האמיתית של גידול הילדים במשפחה נתונה.

ניתוח הפסיקה מלמד כי ישנם פערים גדולים בין ההערכות של שופטים שונים בנוגע לעלות גידול ילדים. פערים אלה מתבטאים בפערים גדולים בגובה מזונות הילדים שנפסקים.

כדי לענות על שאלה מהותית זו, שמשפיעה על כל תיק מזונות, חבר ד"ר עו"ד יואב מזא"ה לכלכלנים ד"ר מיכאל שראל ואריאל קרלינסקי מפורום קהלת. יחד ערכו כמה מחקר מקיף, שאת חלקיו השונים פרסמו במאמרים שונים.

המחקר המצורף מבוסס על מחקרים קודמים שערכו וממשיך אותם, והוא נועד לתת את הכלים האמפיריים לחשב מהי עלות גידול הילדים במשפחה נתונה, על פי הנתונים הספציפיים של המשפחה – גובה ההכנסה שלה, כמות הילדים וגיל הילדים.

לצורך המחקר ניתחו בצורה מעמיקה את נתונים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבוחנים בצורה יסודית את הוצאות משקי הבית, והצליחו למצוא את החלק מתוך כלל ההוצאה המשפחתית שמשק הבית מוציא על הילדים.

את ההוצאה על הילדים פיצלו לקטגוריות שונות, בהתאם לתלותן בהיקף זמני השהות. הם נעזרו במחקרים דומים שנעשו בעולם, אך הוסיפו עליהם והתאימו את הדברים למציאות הייחודית של הדין הישראלי.

התוצאה היא מחקר אמפירי מקיף ראשון מסוגו, המעניק כלי מדעי מאומת, שבאמצעותו ניתן להזין עבור משפחה ספציפית את גובה ההכנסות של כל אחד מההורים, את מספר הילדים וגיליהם, ולראות את ההוצאה הטיפוסית של משפחה כזו על הילדים.

ממצאי המחקר מלמדים כי עלות גידול הילדים היא נמוכה באופן משמעותי מהעלות שבתי המשפט נוהגים לקבוע, וכי המשמעות של הדבר על פסיקת גובה מזונות הילדים היא משמעותית מאד.

לקריאה של המחקר האמפירי על גובה עלות גידול הילדים, ועל מהו סכום המזונות שצריך לקבוע בהתאם למחקר בעל התוקף המדעי-אמפירי, לחצו כאן.

נוסף לכך, הם הכינו מחשבון מזונות, המבוסס אף הוא על הנתונים האמפיריים המאומתים. באמצעות מחשבון המזונות ניתן להזין, נוסף על האמור, גם את חלוקת זמני השהות בין ההורים, ולקבל את סכום המזונות שהנוסחה המתמטית והכלכלית מגיעה אליו. סכום זה כולל את רכיב המדור, אך אינו כולל את ההוצאות ה"חריגות".

מחשבון המזונות נמצא ב: https://kohelet.org.il/mezonot