מסרבים, אבל הרבה פחות: סרבנות גט במאה ה-21


בעיית סרבנות הגט נתפסת כאחת הבעיות החברתיות החמורות ביותר במדינת ישראל, והשיח הציבורי אודותיה מתבסס על מספר הנחות: (1) מדובר בבעיה רחבת היקף שנפגעות ממנה עשרות אלפי נשים; (2) בית הדין הרבני אדיש למצוקתן של מסורבות הגט; (3) סרבנות גט משמשת מנוף ל"סחטנות גט", כלומר לכפיית ויתורים כלכליים ומשפחתיים בסוגיות הנלוות לגירושין כדוגמת חלוקת רכוש, מזונות ומשמורת.

במאמר זה מראים דוד ברלינר ויואב מזא"ה כי ההנחות העומדות בבסיס השיח הציבורי על סרבנות גט הינן שגויות ומבוססות על נתונים לא נכונים. המאמר מראה כי למעשה ישנם "רק" בין כמה עשרות לכמה מאות סרבני וסרבניות גט, ושמרבית המסורבים הם בכלל גברים; שהאמצעים שננקטים לצורך התמודדות עם התופעה הינם חסרי תקדים ביחס להתמודדות המערכת המשפטית עם תופעות אזרחיות אחרות; וכן שמערכת המשפט הצליחה לאורך השנים להפחית ולמוסס את האפשרות של סרבנים וסרבניות "לסחוט גט".

לקריאה או הורדה של המאמר לחצו כאן