גישור משפחה

גישור משפחה הוא גישור הדורש מומחיות.
ראשית, כמובן שנדרשת התמחות בדיני משפחה ובכל הנושאים הייחודיים לדיני משפחה: המגשר נדרש להיות מומחה למשמורת ילדים, מומחה למזונות ילדים, מומחה לחלוקת רכוש וליתר הסוגיות הייחודיות לדיני משפחה. חשוב שהמגשר יהיה מנוסה ובעל מומחיות בדיני משפחה, המכיר היטב את בית המשפט למשפחה והן את בית הדין הרבני.

שנית, גישור בדיני משפחה דורש מיומנויות ספציפיות הנדרשות במהלך גישור בדיני משפחה, סביב הסכמי גירושין ושאר העניינים הרלוונטיים. פעמים רבות לגישור בדיני משפחה מגיעים צדדים שבדרך כלל אינם מצליחים להגיע להסכמות. לא מדובר בגישור עסקי (או גישור בקניין רוחני), אלא בגישור שעוסק בילדים ובנושאים רגישים אחרים.

לכן, חשוב שלמגשר בדיני משפחה תהיה מומחיות גם בנושאים שבהם דנים וגם באופן הטיפול ברגישות בנושאים הללו.

חמש עובדות על פטנטים - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

חמש עובדות על סימני מסחר - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה