עבודה בדיני משפחה

ד"ר עו"ד יואב מזא"ה
סמסטר קיץ 2019

 

הנחיות כלליות:

 • בעבודת ביניים זו עליכם להשיב על השאלות שנשאלתם באופן תמציתי.
 • חשוב שתקפידו על מגבלת המקום שצוינה. על מנת לא לפגוע בסטודנטים שעמדו במגבלת המקום, לא נבדוק חריגות ממגבלת המקום.
 • היקף העבודה לא יעלה על 4 עמודים, אך סטודנטים שיענו גם על שאלת הבונוס רשאים להוסיף שני עמודים נוספים לעבודתם, בהם יענו על שאלת הבונוס.
 • את העבודה יש לכתוב בגופן סטנדרטי (David בגודל 12), ברווח של שורה וחצי, ועם שוליים סטנדרטיים.
 • אין להגיש את העבודה בזוגות ואין להעתיק! גם לא ממחברות הכיתה, ו\או ממקורות  משפטיים ו\או מכל מקור שהוא.
 • במידה והחלטתם לצטט ציטוט קצר ממקור כלשהו, חשוב מאד שתשימו מרכאות הן בתחילת הציטוט והן בסופו, ותציינו בהערת שוליים מהיכן הציטוט.
 • העתקה, ו\או ציטוט, ללא סימון של מרכאות ומתן קרדיט למקור עשויה להוות הפרה של זכויות יוצרים ולגרום לפסילת העבודה, (גם אם מדובר על קטעים קצרים ביותר).
 • את האזכורים למקורות יש לעשות בעזרת הערות שוליים בלבד. האזכורים יהיו בהתאם לכללי הציטוט האחיד.
 • משקלה של העבודה הוא 10% מהציון הסופי.
 • בנוסף לכך, סטודנטים שיענו על שאלת הבונוס יוכלו לקבל עד 2 נקודות בונוס לציון הקורס.
 • חשוב שאת העבודה תכינו בעצמכם. לאחר הגשת העבודה, המרצה עשוי לזמן אליו מדגם מהסטודנטים, וישוחח עמם בע"פ בנוגע לעבודה, לאופן הכנתה.
 • מועד ההגשה של העבודה הוא ה- 2.9.2019 בשעה 9:00 בבוקר. מומלץ להגיש את העבודה לפני כן, למקרה שיווצר עומס על השרת.

 

 

תלונות שווא במסגרת הליכי גירושין

תלונות שווא עוסקות בממשק שבין דיני משפחה למשפט הפלילי.
לעתים הן נוגעות לעבירות מין שלא בהקשר של דיני משפחה (כדוגמת הפרשה מקפריסין או אף בעקבות סיטואציה אינטימית בין שני אנשים בגירים).

במקרים רבים אחרים, תלונות השווא קשורות בצורה ישירה לדיני משפחה, והן נעשות כחלק מאסטרטגיית הגירושין.

הן יכולות להיות קשורות למלחמה על חלוקת הרכוש (ראו סעיף 5א(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973).
הן יכולות להיות קשורות למאבקים על משמורת וזמני שהות עם הילדים, הן יכולות להיות קשורות בצורה עקיפה למזונות ילדים, ועוד ועוד.

מחקרים שנעשו בנושא מצאו שמדובר בתופעה נפוצה.
תלונות אלה עלולות להרוס את חיי הנילונים ובני משפחותיהם.
בניגוד למה שנהוג לחשוב, במקרים רבים, נפגעות התופעה הן נשים.
מעבר לכך, כמובן שגם הנזק שנגרם לילדים בהקשר זה הוא עצום ובלתי ניתן לתיקון.


למשרדכם מגיעה אשה שטוענת שבן זוגה לשעבר הגיש עליה תלונת שווא על כך שפגעה פיסית ומינית בבנם המשותף.
היא נעצרה, נחקרה במשטרה והורחקה מהילד למשך תקופה לא מבוטלת על ידי המשטרה. בנוסף, המשטרה אף הרחיקה אותה לתקופה מסויימת ממקום עבודתה.
בן הזוג אף פנה לבית המשפט למשפחה בבקשה לצו הגנה. בית המשפט קיים דיון, שבו שמע את שני הצדדים, אך כדי לא לקחת סיכון, קבע שבשלב זה, על האשה לפגוש את בנה רק במרכז קשר.

לאחר שהתלונה נחקרה על ידי המשטרה, התברר שזוהי תלונה שקרית. בעקבות זאת, ביטל בית המשפט למשפחה ביטל את הדרישה שהיא תיפגש עם בנה במרכז קשר.

 

 1. הסבירו את הכלים המשפטיים (בדין היבש) שאתם – כעורכי הדין שלה – יכולים לנקוט בהם.

 

 1. א. תארו את המציאות בפסיקה: כיצד פועלים בתי המשפט במקרים אלה? הביאו דוגמאות מהפסיקה.

ב. כיצד לדעתכם משפיעה פסיקת בתי המשפט על התופעה? האם תוצאה זו טובה, (מבחינת הדין הראוי)?

 

לשני הסעיפים הנ"ל יש הגבלת מקום של 4 עמ' בלבד.

 

 • שאלת בונוס (רשות):

מהי ההשפעה על טובת הילדים של תלונות שווא המייחסות לאחד ההורים פגיעה בילדים?

 

לסעיף הבונוס יש הגבלת מקום של 2 עמ' נוספים.

 

חומר קריאה (לחצו על הלינקים כדי לפתוח את חומרי הקריאה):

1.
תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות במשפחה
, פורום קהלת, 2016 - בעיקר פרק ג' ופרק ו'.
2.
תלונת שווא, הפגיעה בנילון והזכות לסעד
, "ההליך הפלילי וזכויות הנאשמים בישראל", משפט, חברה ותרבות (אלון הראל, עורך, 2017), בעיקר פרקים ד', ה' והסיכום.


חומר קריאה לשאלת הבונוס:

בחירות הוריות בגירושין (המלמדות על טיב ההורה)
, תיקון (יובל אלבשן, עורך) בעיקר עמודים 1-4, וכן 6-7. 
תלונות שווא על פגיעה בילדים והשפעתם על קביעת המשמורת והאחריות ההורית, בעיקר עמודים 1-10.


בהצלחה!