גירושין חוצי יבשות

גירושין חוצי יבשות או מדינות מציבים אתגרים ייחודיים.

  • לאיזה בית משפט יש סמכות בינלאומית?
  • איזה דין חל על הצדדים?
  • כיצד מוודאים שבית המשפט במדינה אחת יבין באופן אותנטי את הדין של המדינההאחרת?
  • כיצד נאבקים משפטית במצב שבו חלק מבני המשפחה נמצאים במדינה אחת וחלקם במדינה אחרת?
  • כיצד אוכפים פסקי דין במקרים כאלה וכיצד מצליחים ״לתפוס״ נכסים שפזורים במדינות שונות?

ד"ר מזא"ה זכה להכרה כמשפטן מוערך במדינות רבות. הוא הרצה ברחבי העולם, בין השאר בארה"ב, בקנדה, באנגליה, בשווייץ ובגרמניה. הוא שימש מומחה מיוחד בהולנד, בספרד, באוסטרליה ובמדינות נוספות.
היכרותו של ד״ר מזא"ה עם דיני המשפחה והמשפט במדינות אלה, כמו גם עם המשפט הבינלאומי, מאפשרת לו לנהל סכסוכי משפחה בעלי היבטים בינלאומיים.