חזקת השיתוף

חזקת השיתוף קובעת שיתוף רכוש גם בקרב זוגות שאינם נשואים (כגון ידועים בציבור). זהו כלל משפטי שקובע שכסף שאנשים מרוויחים או רכוש שהם צוברים, כשהם נמצאים במערכת יחסים זוגית, הוא בבעלות משותפת שלהם ושל בן או בת הזוג.

חזקת השיתוף


חזקת השיתוף היא כלל משפטי שקובע שכסף שאנשים מרוויחים או רכוש שהם צוברים, כשהם נמצאים במערכת יחסים זוגית, הוא בבעלות משותפת שלהם ושל בן או בת הזוג.


על מי חלה חזקת השיתוף? 

חזקת השיתוף חלה על זוגות שהתחתנו לפני ה- 1.1.1974, או על זוגות שלא התחתנו מעולם, וחיים כידועים בציבור.


למעשה, חוק יחסי ממון בין זוג (שמחיל את הסדר איזון משאבים) חל רק על זוגות שהתחתנו מה- 1.1.1974 ואילך. הוא אינו חל על ידועים בציבור כלל. ולכן צריך את חזקת השיתוף כדי להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג, שאינם נכנסים ל"הסדר איזון משאבים".


בפועל, חזקת השיתוף חלה על חלק גדול מאד מהאוכלוסיה במדינת ישראל. היא חלה במקרים רבים על בני זוג שחיים יחד בזוגיות, בלי להיות ערים לכך שמבחינה משפטית הם נחשבים כ"ידועים בציבור".

חזקת השיתוף חלה גם על זוגות להט"בים שאינם זכאים להתחתן במדינת ישראל.


הכללים בנוגע לחזקת השיתוף הם מורכבים מאד.

הקושי הראשון הוא לדעת האם חזקת השיתוף חלה על בני הזוג. האם הם נחשבים כידועים בציבור? האם הזוגיות שלהם עומדת בדרישות של בתי המשפט כדי להחיל עליהם את חזקת השיתוף.


הקושי השני הוא לקבוע איזה נכסים ייכנסו לחזקת השיתוף.

האם העסק של אחד מבני הזוג, המניות או האופציות שקיבל במקום עבודתו, המוניטין, וכן הלאה, הם נכסים משותפים שחזקת השיתוף חלה עליהם?
האם דירה שהיתה לאחד מבני הזוג מלפני הכניסה לזוגיות, אך בני הזוג גרו יחד בדירה זו, תוגדר כדירה בבעלות משותפת?

 


אלה שאלות מורכבות מאד, וכדי להשיב עליהן צריך לדעת את ההיסטוריה הזוגית - מתי בני הזוג החלו בזוגיות, כיצד התפתחה הזוגיות, מתי ובאיזה אופן נרכשו הנכסים, וכן הלאה.


נקודה אחרונה שחשוב לדעת בהקשר זה היא בנוגע להסכם ממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע דרישות מסויימות לגבי עריכת הסכם ממון.

דרישות אלה אינן בהכרח חלות על הסכם ממון בין ידועים בציבור, או באופן כללי, הסכם ממון עבור זוגות שחזקת השיתוף חלה עליהם.


משמעות הדבר אינה כי הסכם ממון בין ידועים בציבור הוא עניין קל ערך. להיפך. המשמעות היא כי צריך להיות ערים לכך שפעמים רבות אנשים ואף עורכי דין שאינם ערים לדקויות עושים טעויות בנוגע להסכם ממון בין ידועים בציבור.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין חזקת השיתוף, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500

ד"ר יואב מזא"ה - 0542282298