ידועים בציבור

 

במדינת ישראל ישנם זוגות רבים הנמצאים בזוגיות מבלי שהתחתנו. לעיתים מדובר בזוגות הנמצאים בזוגיות מלאה במשך שנים רבות, מנהלים משק בית משותף, עם חשבון בנק משותף וילדים משותפים, אך מסיבה כזו או אחרת הם מעולם לא נישאו זה לזו. 

בחלק מהמקרים, בני הזוג לא מתחתנים מאחר שהחוק בישראל אינו מאפשר להם לעשות כן. זוגות כאלה הם לדוגמא בני־זוג שאינם בני אותה דת, או זוגות חד-מיניים (הומואים או לסביות).

אך במקרים אחרים, בני הזוג יכולים להתחתן אם הם רוצים, אך הם בחרו שלא לעשות זאת.

יתכן שבני הזוג החליטו שלא להתחתן כיוון שהם מתנגדים למוסד הנישואין, על אף שבינם לבין עצמם הם כן מעוניינים במערכת יחסים הכוללת חובות וזכויות הדדיות.

אך יתכן שבני הזוג החליטו שלא להתחתן מאחר שהם אינם מעוניינים במערכת יחסים מחייבת מבחינה משפטית עם חובות הדדיות. הם רוצים לחיות בזוגיות בה כל אחד יכול לקום וללכת כשירצה בכך, מבלי שיהיה חייב לבן או בת הזוג האחר דבר.

ואכן יש מדינות בהן על מנת להיחשב כידועים בציבור יש להירשם ככאלה - למלא טופס ובו לציין שמבקשים להיחשב כידועים בציבור, על כל הנובע מכך. 

אולם, במדינת ישראל הדין שונה. בתי המשפט הם אלה שמחליטים אם בני־זוג נחשבים כידועים בציבור, ולא בני הזוג עצמם. משום כך, בחלק גדול מהמקרים, אדם שנמצא בזוגיות מבלי שהתחתן אינו יודע האם הוא יחשב כידוע בציבור של בן / בת־זוגו, אם השאלה תעלה בפני בית המשפט. לדוגמא, לא ברור אם בני־זוג שחיים כמה שנים יחד נחשבים כידועים בציבור. מדובר בשאלה קשה, כשהמחיר של חוסר הבהירות הוא שאנשים רבים אינם יודעים מה מצבם המשפטי.


זכויות וחובות של ידועים בציבור

המשמעויות המשפטיות של הקביעה שבני־זוג הם ידועים בציבור הן רבות. לפי חלק מפסקי הדין, לבני־זוג ידועים בציבור יש חובה של מזונות בן / בת־זוג. יתכן שבית המשפט יקבע שבן הזוג צריך לשלם לבת הזוג מזונות אשה למשך שנים, לאחר שבני הזוג נפרדו.


לידועים בציבור יש זכויות גם בכל הנוגע לחלוקת רכוש בין בני־זוג.


אמנם חוק יחסי ממון בין בני־זוג אינו חל על זוגות שלא התחתנו, אך פסיקת בתי המשפט קבעה שעל ידועים בציבור חלה חזקת השיתוף, אשר קובעת כי בני הזוג צריכים לשתף ביניהם את הרכוש שצברו במהלך הזוגיות שלהם.


בנושאים אחרים, ובהם משמורת הילדים, זמני שהות (הסדרי ראיה), ומזונות ילדים, השאלה המשפטית אינה תלויה במערכת היחסים שבין ההורים, אלא בהורות עצמה. משום כך בנושאים אלה כל הזכויות והחובות שחלות על הורים נשואים, או שהיו נשואים, חלות גם על אנשים שהיו בזוגיות כידועים בציבור. 

הסכם ממון בין ידועים בציבור

על רקע זה, ברור שגם זוגות שאינם מתחתנים, וחיים יחד כידועים בציבור, צריכים לערוך ביניהם הסכמי ממון. עם זאת, חשוב לזכור כי הסכם ממון בין בני־זוג נשואים שונה מהסכם ממון בין ידועים בציבור.

הסכם פרידה בין ידועים בציבור

כמו כן, אם ידועים בציבור נפרדים, עליהם לעשות הסכם פרידה (בדומה להסכם גירושין אצל זוגות נשואים) על מנת להסדיר ביניהם את שלל הסוגיות שעומדות על הפרק.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין ידועים בציבור, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר מזא"ה - 054-2282298