מזונות ילדים

זוגות החיים ביחד מממנים במשותף את מכלול ההוצאות של התא המשפחתי, ודואגים יחד לרווחת הילדים. אך, כאשר בני הזוג נפרדים, נדרש מנגנון שייקבע כמה כסף ישלם כל אחד מההורים עבור צרכי הילדים. מנגנון זה נקרא מזונות ילדים, ובמסגרתו קובע בית המשפט את גובה דמי המזונות שיעביר הורה אחד להורה האחר כדי לתרום את חלקו בהוצאות גידול הילדים.

במקרים חריגים (כשהמשמורת משותפת והכנסת ההורים שווה) יכול בית המשפט לקבוע כי לא יהיו תשלומי מזונות ילדים כלל, וכי כל אחד מההורים יישא בעלויות הילדים כשהם שוהים בביתו. זאת, בכפוף לכך שההורים יחלקו ביניהם תשלומים שונים, לדוגמא את הוצאות החינוך.

לעומת זאת, ברוב המכריע של המקרים, אפילו כאשר מתקיימת משמורת משותפת, בתי המשפט מגדירים סכום כספי של מזונות ילדים, שאותו צריך אחד ההורים לשלם להורה האחר.


כיצד נקבעים דמי מזונות ילדים?


חישוב מזונות ילדים הוא נושא מורכב ביותר.


בעבר, בתי המשפט קבעו כי דמי המזונות המינימליים עומדים על כ- 1,400 ש"ח לילד לחודש, אך לעתים פסקו סכום גבוה יותר. לסכום זה התווספו רכיב המדור (כלומר עלות החלק היחסי של הילד בתוך דירת האם), וכן מחצית מהוצאות החינוך, החוגים, הקייטנות והטיפול הרפואי של הילדים.


גישה זו יצרה בעיות רבות. היא הטילה חיוב מזונות גבוה מאד על פלחי אוכלוסייה שהכנסתם נמוכה, אך לא תמיד הגדילה את חיוב המזונות באופן פרופורציונלי, כאשר היה מדובר במשפחות בעלות הכנסה גבוהה. יתרה מזו, חיוב המזונות על פי גישה זו לא הביא לידי ביטוי את סוגיית המשמורת, וכך מזונות ילדים במשמורת משותפת היו דומים מאוד למזונות ילדים במשמורת בלעדית של האם.


בעקבות מאמר מקיף שכתב עורך דין ד"ר מזא"ה בנושא, אימץ בית המשפט העליון בשנת 2017 את עמדתו וקבע כי מזונות ילדים, לכל הפחות מגיל 6 ומעלה, יקבעו בצורה שונה. כך, בהתאם לעקרונות החדשים שנקבעו בבית המשפט העליון, קביעת מזונות הילדים מבוססת על נתוני השכר, ומתחשבת בגובה ההכנסות של כל אחד מההורים, לצד הנטל הכלכלי הנובע מחלוקת זמני השהות ביניהם. 


למאמרו של עורך דין ד"ר מזא"ה, שעליו התבסס בית המשפט העליון, ראו: "מזונות ילדים בין מיתוס למציאות: הדין הדתי, הפסיקה ומה שביניהם".


כיצד מיישמים את העקרונות החדשים בנוגע למזונות ילדים?

כדי שניתן יהיה ליישם את העקרונות המורכבים שקבע בית המשפט העליון, הנוגעים לקביעת דמי מזונות ילדים, ניסח מזא"ה עקרונות אלה כנוסחה שבה בתי המשפט משתמשים פעמים רבות.

להרחבה בעניין זה, ראו את מאמרו של עורך דין ד"ר מזא"ה, "מהפכת מזונות הילדים: בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בבע"מ 919/15".


כיצד מחשבים את גובה דמי מזונות ילדים? וכיצד מחשבים את עלות גידול הילדים?

קביעת דמי המזונות מבוססת כאמור על נוסחה שבה יש להזין את גובה הכנסות ההורים, וכן את עלות גידול הילדים, כלומר ההוצאות שההורים מוציאים על הילדים. 


אך כיצד מחשבים את עלות גידול הילדים? בתי המשפט נהגו במשך שנים רבות לקבוע מספרים שרירותיים בנוגע לעלות גידול הילדים. אולם, במחקר מקיף שערך עורך דין ד"ר מזא"ה עם כלכלנים עמיתים מפורום קהלת, ד"ר מיכאל שראל ואריאל קרלינסקי, הם בחנו מדעית את עלות גידול הילדים, בהתבסס על נתונים מפורטים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


מחקר זה מראה כי הסכומים שבתי המשפט נוהגים לפסוק הם במקרים רבים גבוהים בהרבה מההוצאות האמיתיות של הורים על ילדיהם, וזאת במיוחד במקרים של משפחות בעלות הכנסה נמוכה. הדבר משתנה כאשר עוסקים במשפחות עם הכנסה גבוהה. במקרים אלה ההוצאות שההורים מוציאים על ילדיהם עולות בצורה משמעותית, בעוד פסיקת דמי מזונות הילדים על ידי בתי המשפט אינה בהכרח עולה בהתאם. 

 

מחשבון מזונות ילדים

כדי לאפשר חישוב פשוט של מסקנות מחקר זה, באופן שאנשים יוכלו להציב את גובה הכנסותיהם ואת יתר הנתונים הרלוונטיים, פיתחו עורך דין ד"ר מזא"ה, ד"ר שראל וקרלינסקי מחשבון מזונות ילדים. מחשבון מזונות הילדים מאפשר להזין לתוכו את הנתונים המתאימים, ובהם הכנסות כל אחד מההורים, מספר הילדים וגילם, וזמני השהות של הילדים אצל הוריהם (ובכלל זה האם המשמורת משותפת). כך, כל הורה יכול לברר מהו סכום דמי מזונות הילדים שעליו לשלם.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין מזונות ילדים, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר מזא"ה - 054-2282298


מזונות ילדים: הפער בין הדין הדתי לבין מה שבתי המשפט מספרים על הדין הדת - עורך דין ד״ר יואב מזא״ה

מזונות בן זוג חלק א' - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

מזונות בן זוג חלק ב' - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

מפגש לשכת עורכי הדין בישראל הסכמי ממון ומזונות