שינוי מקום מגורים (Relocation)

ד״ר יואב מזא״ה דן בשינוי מקום מגורים /הגירה בין הורים גרושים וההשפעה על הילדים (ההרצאה באנגלית)