זמני שהות (הסדרי ראיה)

זמני שהות, או בשמם הקודם - הסדרי ראיה - קובעים את הדבר החשוב ביותר: מתי יהיו הילדים עם כל אחד מההורים.

שינוי מקום מגורים /הגירה בין הורים גרושים וההשפעה על הילדים - עורך דין ד״ר יואב מזא״ה (ההרצאה באנגלית)

חזקת הגיל הרך היא חזקה מוחלטת - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה - דיון בחזקת הגיל הרך מתוך התוכנית פוליטיקה בערוץ 1 חלק 2

דיון בחזקת הגיל הרך מתוך התוכנית פוליטיקה בערוץ 1 חלק 1 - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה - פוליטיקה - חזקת הגיל הרך וועדת שניט

the Schnitt Committee -custody-of-infants-act