משמורת ילדים

אחת ההחלטות החשובות כשהורים נפרדים היא כיצד לקבוע את המשמורת על הילדים ואת זמני השהות (שנקראו פעם "הסדרי ראייה"). 

פרידת ההורים מציבה קשיים רבים בנוגע לעיצוב ההורות שלאחר הגירושין. בראש ובראשונה, ניצבת הדאגה לילדים והמחויבות לוודא שטובתם נשמרת. השאיפה היא שהמצב החדש יאפשר לילדים לקיים קשר משמעותי עם שני הוריהם. לפיכך, יש חשיבות להתאים את הסדר ההורות באופן פרטני לכל מקרה, בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

אתגר זה מציף שאלות רבות בנוגע להסדרי ההורות:

  • מתי הילדים ישהו עם כל הורה?
  • האם הילדים יחלקו את זמנם בין שני הבתים, או שיהיה להם בית מרכזי אחד?
  • מה יהיו סמכויות ההורים בנוגע לשאלות הקשורות בילדים, וכיצד יתקבלו החלטות במקרים של מחלוקת?
  • האם יש פערים בין עמדות ההורים בנושאים שונים (כגון דת, חינוך, בריאות, תזונה), ואם כן - כיצד מתמודדים עם פערים אלה?
  • האם יהיה מנגנון קבוע מראש במקרים שבהם אחד ההורים מפר את ההסכמות?
  • מה קורה אם הורה סבור שההורה האחר מזניח את הילדים או פוגע בהם?

שאלות אלה נוגעות לסוגיות משפטיות שונות:

מה יהיו זמני השהות (שנקראו פעם "הסדרי ראייה") של כל הורה עם הילדים?

האם תהיה משמורת משותפת או משמורת בלעדית לאחד ההורים?

מה יהיו הזכויות של ההורה המשמורן?


מחקריו הרבים של עורך דין ד"ר מזא"ה בנושא הציבו אותו בשורה הראשונה של החוקרים וכמי שמוביל ומתווה מדיניות בתחום. עורך דין ד"ר מזא"ה הוביל מהפכות ויצר תקדימים ששינו את התפיסה ואת התנהלות בתי המשפט. בהיבטים רבים הוא עיצב במידה רבה את עמדת בתי המשפט ורשויות הרווחה בנושא הסדרי ההורות, כאשר טובת הילדים בראש מעייניו.

 
לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין משמורת ילדים, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר מזא"ה - 054-2282298


שינוי מקום מגורים /הגירה בין הורים גרושים וההשפעה על הילדים - עורך דין ד״ר יואב מזא״ה (ההרצאה באנגלית)

חזקת הגיל הרך היא חזקה מוחלטת - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה - דיון בחזקת הגיל הרך מתוך התוכנית פוליטיקה בערוץ 1 חלק 2

דיון בחזקת הגיל הרך מתוך התוכנית פוליטיקה בערוץ 1 חלק 1 - ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה

ד״ר יואב מזא״ה - עורך דין דיני משפחה - פוליטיקה - חזקת הגיל הרך וועדת שניט

the Schnitt Committee -custody-of-infants-act