הסכמים

כשמתעוררת מחלוקת בענייני משפחה מומלץ לבדוק אם ניתן ליישב את המחלוקת בדרכי שלום או להגיע להסכם. הדבר נכון בכל תחום, ועל אחת כמה וכמה בדיני משפחה.


דוגמא מובהקת להסכם שכדאי מאד לעשות היא הסכם ממון לפני הנישואין (או לאחר הנישואין) - הסכם שמיועד לאפשר לבני הזוג לחיות ביחד בזוגיות טובה ושלווה.

דוגמא מובהקת נוספת היא הסכם גירושין (או פרידה של ידועים בציבור). אם אפשר להגיע להסכם ולהיפרד בדרך שמכבדת את הצד השני, זה שווה את המאמץ. להליך המשפט יש מחיר כספי ואישי, ולכן אם ניתן להימנע ממחיר זה באמצעות הסכם, כדאי לנסות ערוץ של הידברות.

עם זאת, ישנם מקרים בהם הידברות לא תהיה מועילה ואולי אף מזיקה, לדוגמא, כאשר יש אלימות בין בני הזוג, או כאשר ההידברות עצמה מעודדת את הצד השני לנקוט בצעדים בלתי הפיכים, כמו העלמת ראיות או נכסים וכדומה. כמו כן, בחלק מהמקרים אחד הצדדים הוא אדם נוקשה שאינו מוכן להידברות כלל.

בין אם הצד השני מסכים להידברות ובין אם לא, חשוב לבצע מספר צעדים מקדימים, כמו לדוגמא: פתיחת תיק ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה הכולל בקשה ליישוב סכסוך; ורק לאחר מכן להתחיל בהידברות. אם הצד השני לא מסכים להידברות במסגרת התיק, צריך בדרך כלל להגיש תביעות ולהתחיל בהליך המשפטי. בחלק מהמקרים, כשהצד השני יבין שהופעלו נגדו הליכים משפטיים, הוא יסכים להגיע אל שולחן הגישור. חשוב לזכור, כי הכלל הוא שאת הניסיון להגיע להסכם יש לבצע מתוך עמדה חזקה, ולא מתוך עמדת נחיתות.  

 
סוגי הסכמים:

ישנם הרבה סוגי הסכמים בהקשר של דיני משפחה, ונעמוד בקצרה על חלק מהם:


הסכם ממון 

הסוג הראשון הוא הסכמי ממון.


הסכמי ממון נועדו לאפשר לבני־זוג לחיות בזוגיות מבלי לדאוג לסוגיית חלוקת הרכוש ביניהם. כך, במקום שבן הזוג שהביא עמו רכוש לזוגיות, או שקיבל רכוש במהלכה, יצטרך לדאוג למה יקרה במקרה של פרידה או מוות (במיוחד כאשר יש למי מבני הזוג ילדים מנישואין קודמים); יוכלו בני הזוג להסדיר את השאלות הללו מבעוד מועד במסגרת הסכם ממון שייכתב ע"י עורך הדין אליו פנו. לאחר אישור הסכם הממון, יוכלו בני הזוג להניח אותו במגירה ולשכוח ממנו, בתקווה שלא יהיה צורך להשתמש בו בעתיד.    


כפי שתוכלו לקרוא בנוגע להסכמי ממון, חשוב לערוך הסכם ממון לא רק כשיש לבני הזוג רכוש, אלא גם אם אין להם. הטעם הוא שהסכם הממון יסדיר רכוש שאולי יקבלו בעתיד, נכסי קריירה (המתייחסים לניסיון המקצועי ו/או המוניטין שירכשו בעתיד עם התפתחותם המקצועית), ירושה שאולי יקבלו במהלך השנים, וכן הלאה.


אנשים רבים נמנעים מעריכת הסכם ממון לא בשל העלות הכספית, שבדרך כלל אינה גבוהה במיוחד, אלא בעקבות המחיר הרגשי, כלומר חוסר הנעימות להעלות את הנושא בפני בן או בת הזוג. אולם, נראה כי המחיר הכספי והרגשי זניחים לעומת התועלת המשמעותית של הסכם ממון, מאחר שהוא מעניק לצדדים שקט נפשי במהלך הזוגיות וגם לאחריה.   

 

הסכם גירושין 

הסכם גירושין הוא הסכם שבו בני־זוג מסדירים ביניהם באמצעות הסכם את כל הסוגיות הרלוונטיות להליכי גירושין. סוגיות אלה כוללות: הסכמה להתגרש - כלומר שהגבר ייתן לאשה את הגט, והאישה תסכים לקבלו. 


מעבר לכך, הסכם גירושין כולל צריך להתייחס גם לסוגיית: 

את הסכם הגירושין חייבים לאשר ברבנות (בבית הדין הרבני) או בבית משפט לענייני משפחה, כדי לתת לו תוקף. ללא אישור ההסכם ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה, הוא אינו מחייב וכל צד רשאי לבטלו כשיחפוץ בכך.


הסכם פרידה בין ידועים בציבור
הסכם הדומה להסכם גירושין, אך לא זהה אליו הוא הסכם פרידה בין ידועים בציבור.

אמנם זוגות אלה אינם נשואים, ולכן אינם צריכים להתגרש - במובן שהגבר יתן גט לאשה. הם גם אינם צריכים להסדיר את סוגיית הכתובה.


אך את יתר הדברים צריכים זוגות ידועים בציבור להסדיר בצורה דומה, אם כי לא תמיד זהה, לזוגות נשואים. נושאים אלה הם: 


הסכם שלום בית לחילופין גירושין

סוג נוסף של הסכם הוא הסכם שלום בית לחלופין גירושין.


הסכם זה הוא הסכם של בני־זוג שמקווים לשקם את הזוגיות שלהם, אך רוצים במסגרת הסכם זה להסדיר את תנאי הגירושין שלהם, ככל ששיקום הנישואין לא יצליח.


על אף, שההסכם נערך מתוך מחשבה שהוא יפתח בפני בני הזוג דרך לשיקום נישואיהם חשוב מאד לערוך הסכמים כאלה בזהירות רבה. זאת מפני שלאמור בהסכמים אלה יהיה תוקף משפטי מחייב במקרה שבו תהליך שיקום הנישואין לא יצליח. לפיכך, מחיר ההסכם הוא בכך שאינכם יודעים בוודאות אם הוא יעזור לשקם את הנישואין, או ישמש כדי לקבוע את תנאי הגירושין מהר מכפי שאתם חושבים.

הסכם בין יורשים
סוג נוסף של הסכמים הם כאלה הנערכים בין יורשים.


עם מותו של אדם יורשיו מקבלים את הזכות לרשת אותו.


במקרים שבהם יש יותר מיורש אחד, נדרשים היורשים במקרים רבים להגיע להסכמות ביניהם.


לדוגמא, האם ימכרו את הנכסים ויחלקו ביניהם את התמורה, או שמא יחלקו ביניהם את הנכסים, כך שכל יורש יקבל נכס אחר או כמה נכסים? במקרה זה, צריך בדרך כלל לבצע הערכת שווי לנכסים, וגם כאן צריך להחליט מי יבצע את הערכת השווי, ועל לפי איזו שיטת הערכה. ככל שהנכסים השונים אינם באותו שווי, יש לקבוע מה יהיה מנגנון הפיצוי שבאמצעותו ישלם היורש שקיבל את הנכס היקר יותר את החלק היחסי העודף ליורשים האחרים.

אלה דוגמאות לסוגיות הרבות בהן צריך להגיע להסכמות במסגרת ירושה, וככול שהצדדים מצליחים להגיע להסכם, הדבר מייתר את הצורך לפנות לבית המשפט בבקשה שבית המשפט יכריע בסוגיות אלה.

לייעוץ טלפוני ראשוני בעניין הסכמים, פנו ללא עלות ל:
משרד - 03-5227500
עורך דין ד"ר מזא"ה - 0542282298