גברים במלכודת - עורך דין ד״ר יואב מזא״ה בתוכנית זמן אמת

אחד הדברים שלא מדברים עליו הוא הכמות הגדולה של גברים מסורבי גט. נוהגים לחשוב שרק נשים הן מסורבות גט, דבר שהוא רחוק מאד מהמציאות